Контакти

Свържете се с нас

Велислав Стоянов

Председател на УС

Телефон: +359 89 560 1803

brazzassociation@gmail.com

Марина Василева

Маркетинг § Комуникации

Телефон: +359 888 274 016

brazzassociation@gmail.com