Квартет тромбони

„Ако търсим лакмуса, доказателството за истинска непреходност, то той е – способността на гениалната вечна творба да ни вълнува и да ни дава образи, емоции, тълкувания и отговори на нашите търсения и вечни въпроси. Такъв живот имат творбите, надраснали времето си, сред които доказано се нареждат песните и музикалните произведения на Йосиф Цанков. Като негов наследник, от години живея с творчеството му и изпитвам възхита към „съкровищницата“, която е оставил за поколенията.
От известно време насам съм преподавател в Национална Музикална Академия „Панчо Владигеров“ и осъзнах, че новите поколения познават твърде бегло голяма част от българските композитори, в частност творчестното на дядо ми. Това, в комбинация с любовта ми към камерната музика, роди идеята за създаване на цикъл от 20 миниатюри, за квартет тромбони, по музика на Йосиф Цанков.“
Вили Стоянов

Ансамбълът изпълнява програма „20 миниатюри за квартет тромбони по музика на Йосиф Цанков“, в аранжименти на Велислав Стоянов

Квартет тромбони в състав:
✦ Велислав Стоянов
✦ Иван Мелин
✦ Кирил Михайлов
✦ Димитър Стоев