медиите за нас

Радио, телевизизия, интернет.
Медийно отразяване на Брас Асоциация,
нейните дейности, инициативи
и музикални проекти.

ТЕЛЕВИЗИЯ

РАДИО

WEB