за професионалисти

Техники за разсвирване и раздишване при самоподготовка.

Нотен материал и образователни материали.

Школи.

Партитури

20 МИНИАТЮРИ ЗА КВАРТЕТ ТРОМБОНИ ПО МУЗИКА НА ЙОСИФ ЦАНКОВ
АРАНЖИМЕНТ I ВЕЛИСЛАВ СТОЯНОВ

ПРОГРАМА ЗА КАМЕРЕН АНСАМБЪЛ ПО МОТИВИ НА ХОРОВИТЕ ОБРАБОТКИ НА КОСТА КОЛЕВ
АДАПТАЦИИ | ВЕЛИСЛАВ СТОЯНОВ

ЩИМОВЕ

20 МИНИАТЮРИ ЗА КВАРТЕТ ТРОМБОНИ ПО МУЗИКА НА ЙОСИФ ЦАНКОВ
АРАНЖИМЕНТ I ВЕЛИСЛАВ СТОЯНОВ

ПРОГРАМА ЗА КАМЕРЕН АНСАМБЪЛ ПО МОТИВИ НА ХОРОВИТЕ ОБРАБОТКИ НА КОСТА КОЛЕВ
АДАПТАЦИИ | ВЕЛИСЛАВ СТОЯНОВ